Styrgrupp (så här långt)


Bengt Hellerstedt, Näringslivscentrum (Ordförande)
Marianne Jansson, Näringslivscentrum (sammankallande)
Susanne Forsberg, Projektledare/BID Manager (sekreterare)
Hans Blomqvist, Handelsplats Åtvidaberg
Peter Samuelsson, ersättare Handelsplats Åtvidaberg
Lars Svensson, Rosén Fastigheter
Lars-Åke Bergstrand, Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet
Stefan Nilsson, Åtvidabergs kommun 
Ronny Mårtensson, Åtvidabergs Sparbank