Åtvidabergs bid-område

Revidering 19 januari, 2018

En bit i in projektet har det framkommit önskemål att området mellan 35:an och Eksågsvägen även skulle ingår i BID-området. Styrgruppen behandlade denna fråga vid deras möte den 19 januari. Beslut fattades att sträcka ut ”avgränsningen” och även inkludera detta område (se ljusblå/randig-markering) med anledning av att det är ett viktigt område ur ett attraktivitetsperspektiv, både om man kommer från 35:an eller Eksågsvägen.

BID-område (Beslut från den 31 oktober, 2017)

”Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka den lokala konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.

BID-området inkluderar även 35:ans entréer vid Lillsvängen, Järnvägsgatan och Eksågsvägen.

Länk till pressmeddelande klick här